חי מחדש כל סיבוב בסיבוב הגמר המפואר של רורי מקלרוי באוגוסטה מאסטרס.